Privacybeleid

Eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. In dit statement wordt aangegeven hoe Hard Work met de persoonsgegevens omgaat.

Inschrijfformulier voor nieuwe leden: 
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Op dit formulier worden diverse gegevens gevraagd. Deze gegevens zijn nodig ter identificatie en voor de bereikbaarheid (bijvoorbeeld voor het versturen van relevante informatie via e-mail en telefoon). Gegevens worden ook gebruikt voor de administratie van Hard Work.

Algemeen:
Hard Work zal nooit gegevens aan derden verstrekken tenzij hiervoor noodzaak is of hiervoor door autoriteiten gedwongen wordt. Alle personen bij Hard Work die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gehouden deze gegevens geheim te houden en uitsluitend te gebruiken ter uitoefening van hun functie binnen Hard Work.

Foto’s en video’s:
Tijdens trainingen, groepslessen of evenementen worden foto’s en video’s gemaakt door Hard Work en bezoekers. Het beeldmateriaal kan geplaatst worden op de website en social media kanalen van Hard Work en kan voor overige promotiedoeleinden gebruikt worden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing van een of meer foto’s en/of video’s, dan kun u dat kenbaar maken en worden de foto’s en/of video’s van de website of social media kanalen verwijderd.

Klachten:
Als u van mening bent dat met uw gegevens niet correct wordt omgegaan of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan direct contact op met Hard Work. info@hard-work.nl

 

Schoonhoven, 01 april 2019.